Depozitář Moravské zemské knihovny, Brno

Brno

Podrobnosti

Nová šestipodlažní budova depozitáře Moravské zemské knihovny vznikla přestavbou staršího objektu v těsné blízkosti budovy na Kounicově ulici 65a v Brně a bude s ní propojen již existujícím podzemním koridorem. Součástí národní kulturní paměti je zajištění prostor pro ukládání knižního fondu, který přibývá rychlostí 150 výtisků denně, což představuje asi 1 kilometr knih ročně k uskladnění. Proto jsou zde nainstalovány technologie zajišťující přesnou teplotu a vlhkost v souladu s příslušnými normami podpořené šesti tepelnými čerpadly, které tvoří kaskádu. Komplex má dvě podzemní podlaží, které jsou kompletně zařízeny jako depozitní a čtyři nadzemní podlaží, kde je administrativní a hygienické zázemí, včetně prostoru pro Moravskou galerii. Nosná konstrukce je železobetonový skelet doplněný ocelovou konstrukcí, která podepírá rekonstruované stropy. Pozitivní enviromentální přínos má instalace tzv. Cortenové fasády a úprava vegetace extenzivní zelenou střechou.

 

Zajímavá čísla

3 790 m2

plocha regálového systému

4 052 m2

podlahová plocha depozitních pater

6 210 m2

celková užitná plocha

23 560 m3

obestavěný prostor

Objednatel

Moravská zemská knihovna v Brně

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2022