Renault Truck Center, Praha – Čestlice

Praha

Podrobnosti

Areál je navržen pro prodej a servis nákladních vozidel Renault, včetně technického, administrativního a sociálního zázemí pro poskytování služeb zákazníkům. Stavba areálu je navržena jako novostavba a stavba trvalá. Navrhovanou stavbu tvoří administrativní budova se servisní halou, skladovým a sociálním zázemím a myčkou. Ostatní objekty jsou drobné stavby vrátnice a přístřešku na kontejnery. Areál je zasazen do průmyslové zóny kolem ulice obchodní v Čestlicích a typově koresponduje s okolní zástavbou.

Celý komplex servisního a obchodního centra je dispozičně podřízen velikosti a tvaru pozemku, požadavkům investora na provoz areálu a nutnosti zajistit dostatečné komunikační, manipulační a parkovací plochy pro provoz nákladních automobilů přijíždějících do servisního střediska.

Vlastní objekt servisní a administrativní části je obdélníkového tvaru s plochou střechou spádovanou k atikám v příčném směru. Opláštění bude v kombinaci dvou profilací a dvou směrů kladení. Administrativní část bude mít členění svoslé s hrubším profilem, bude doplněno v místě okenních pásů hladkým ustupujícím pláštěm. Nosná konstrukce objektu je ze železobetonových prefabrikovaných dílců.

Objekt je rozdělený na jednotlivé funkční celky, které tvoří dvoupodlažní administrativní část se zázemím, sklad náhradních dílů, mycí linka s technickým zázemím v 1.a2.NP a vlastní servisní halu s přidruženými provozy.

Vrátnice je obdélníkového tvaru s plochou střechou a atikou a je tvořena místností ostrahy a zázemím skládajícím se z šatny, kuchyňky a sociálního zázemí.

Objednavatel

VOLVO Truck Czech, s.r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2011