Rekonstrukce ústavu mikrobiologie LF Univerzity Palackého, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

Ústav mikrobiologie je součástí budovy Teoretických ústavů, ve kterých sídlí lékařská fakulta. Pracoviště mikrobiologie je náročným laboratorním provozem, který je využíván fakultní nemocnicí i lékařskou fakultou. Podstatou stavebních prací bylo především technické a technologické přezbrojení provozu a s tím spojené další stavební zásahy. Po rekonstrukci jsou nyní nově důsledně oddělené infekční a neinfekční část. Infekční pracoviště je přístupné pouze přes hygienický filtr. Nové dispoziční uspořádání respektuje stávající trojtakt. Středová chodba je hlavní vnitřní komunikací infekční části. Po stranách jsou situována jednotlivá pracoviště. V podkroví došlo k vybudování nového technického zázemí pro technologii vzduchotechniky.

Objednatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2003