Prodejní a servisní centrum AUTO Hlaváček, a.s., Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

„Objekt typového autocentra – showroomu je určen pro prodej, vystavování nových osobních a užitkových automobilů, prodej doplňkového autopříslušenství a náhradních dílů. Současně bude sloužit pro příjem a předávání automobilů do servisních služeb. V objektu jsou dále umístěny na galerii pomocné provozy administrativy a doplňkových služeb. Na showroom navazuje servisní centrum, které se skládá z mechanických dílen, boxu pro ruční mytí aut s technologií a zázemí dílen. Architektonické řešení bylo navrženo ve studii – dílenském konceptu Škoda Auto Comporate Showroom tvoří transparentně prosklená ocelová hala s obloukovou střechou a vrcholovým obloukovým světlíkem, který přechází nad sklad ND, zázemí světlíku a servisní dílny. V ose haly je hlavní vstup s typovým logem „“ŠKODA““ a na pravé straně štítové stěny je logo a název prodejce. Oba boční přesahy střechy jsou opatřeny horizontálními slunolamy, na štítové stěně je umístěn vertikální slunolam. Centrální světlík vystupuje nad vstup a portál. Dominantou interiéru je obloukově vystupující galerie přístupná subtilním točitým schodištěm. Transparentnost objektu dokreslují prosklené stěny do boxu předávání a příjmu vozidel a také čelní stěny kanceláří na galerii.“

Objednatel

AUTO Hlaváček, a.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2005