Logistické centrum ProLogis Park Ostrava – I.etapa

Ostrava

Podrobnosti

Architektonické řešení celého komplexu a potažmo všech objektů v areálu odpovídá Standardům společnosti ProLogis. Dominantu logistického areálu tvoří monobloky skladových hal, jejichž hranolovitý tvar je plně podřízen účelu a funkci velkoprostorového skladového objektu. Obvodový plášť je tvořen fasádními panely ve třech barevných odstínech, v kombinaci s betonovými panely ve spodní části. Barevné řešení je v klasických barvách společnosti ProLogis. Hlavní plná plocha fasád je v barvě světlého aluminia, doplněna v úrovni atiky zeleným pruhem, jenž vytváří sjednocující prvek všech objektů v areálu. Zde jsou také umístěna reklamní loga a areálové značení budov. Na fasádě je také barevně odlišeno umístění administrativních vestavků, fasádní panely jsou zde v odstínu tmavě šedé. Objekt je převážně bez oken, jen v místech administrativy a nad zásobovacími můstky jsou pásová okna. Rámy oken, dveří a vrat, včetně plné výplně, jsou shodná s barvou zeleného pruhu na fasádě. Hlavní vstupy administrativy jsou doplněny jednoduchou zavěšenou markýzou. Plochy pro reklamní loga nájemců budou nad vstupy do příslušných administrativních vestaveb.V kombinaci barev ProLogis bude rovněž oplocení, objekt Trafostanice, Strojovna a nádrže SHZ. Hlavní stavební objekty logistického areálu ProLogis objekt Skladová hala DC1 a objekt Skladová hala DC2 jsou řešeny jako montované, jednopodlažní, velkoprostorové, železobetonové haly s patrovými vestavbami pro administrativní a správní centra budoucích nájemců. V každém skladovacím objektu je navrženo několik administrativních center, realizovány budou jen ty vestavby, ke kterým budou zajištěny pronájmy skladových ploch, resp. v rozsahu dle požadavku budoucích nájemců skladů. Stavebně jsou skladové objekty navrženy jako montované železobetonové haly, založené na hlubinných základech. Obvodový plášť je zateplený kovoplastický, střešní plášť je zateplený, tepelná izolace z minerálních vláken, hydroizolační vrstva folie mPVC. Haly jsou vytápěné, topným mediem je zemní plyn, v administrativních centrech je zajištěno denní osvětlení. Osvětlení skladových hal je navrženo umělé, doplněno střešními světlíky. Větrání v halách je přirozené, větrání a klimatizace administrativních center v halách bude zajištěno střešními klimatizačními jednotkami. Do objektu je přivedena voda, jsou napojeny na kanalizaci. Ve obou halách je navržen požární zabezpečovací systém EPS, SOZ a SHZ. Do skladových hal i administrativních vestaveb je navržen bezbarierový přístup. Areál má navržen vlastní komunikační systém – obslužné a parkovací plochy. Dopravně bude připojen areál za vrátnicí na obslužnou komunikaci, ze které je vjezd i výjezd na ulici do neřízené křižovatky. Technické parametry příjezdových komunikací areálu jsou navrženy pro průjezd kamionové dopravy. Předpokládaná kapacita je 200 nákladních vozů a 100 osobních automobilů denně.

Objednavatel

ProLogis Czech republic, s.r.o.

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2008