Rekonstrukce a rozšíření Obchodní centrum CHODOV, Praha

Praha

Podrobnosti

Nová výstavba i rekonstrukce proběhly za plného provozu nákupního centra. Hlavní část nového čtyřpodlažního objektu se nachází v místě bývalého obchodního centra Růže a nad stávajícími kapacitami k parkování. Dvě nadzemní podlaží s obchodními jednotkami a dvě podzemní podlaží navazují na stávající obchodní podlaží a parkoviště. Rekonstrukce zahrnovala jak rozšíření stávajícího nákupního centra, tak modernizaci parkoviště a výstavbu provizorních přístupových tras. Stavební práce byly provedeny v rozsahu shell and core, což představuje dokončení hrubé stavby včetně opláštění.

 

Centrum Chodov patří co do počtu obchodů mezi největší nákupní centra v České republice. V projektu jsou aplikovány nejmodernější poznatky z retailových evropských konceptů – s přihlédnutím k místním specifikům hlavního města Prahy. Ekologickou orientaci centra potvrzuje získání mezinárodních certifikátů BREEAM.

Zajímavá čísla

112 000 m2

plocha obchodních a stravovacích jednotek

18

počet kinosálů

2 600

počet sedadel v kinosálech

3 105

počet parkovacích stání

Objednavatel

Centrum Praha Jih-Chodov s.r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2017