Rekonstrukce a nástavba domu Pavelčákova 21, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

Rekonstrukce objektu zapsaného ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek včetně nástavby a přístavby respektuje tuto skutečnost v plné míře. Při návrhu rekonstrukce, nástavby a přístavby domu vycházel projektant především z požadavků investora a majitele pozemku na budoucí využití celého objektu včetně napojení na stávající inženýrské sítě. Architektonické řešení celého stávajícího objektu plně respektuje jeho původní historický ráz. Přístavba objektu ve dvoře je řešena v moderním stylu tak, aby tvořila vhodný přechod mezi historickou částí a nově navrženým polyfunkčním souborem. Objekt je tvořen v přízemí třemi obchodními jednotkami a administrativou, ostatní podlaží včetně citlivě provedené nástavby slouží pro nadstandardní bydlení. Realizovaná rekonstrukce získala v soutěži Fasáda roku 2002 zvláštní cenu komise ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a Českého svazu architektů za vhodnou kombinaci historického objektu s moderními architektonickými prvky.

Objednatel

Správa domovního fondu města Olomouce

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2001