Přístavba Futurum, Ostrava

Ostrava

Podrobnosti

Účelem stavby je přístavba nové obchodní pasáže ke stávajícímu obchodnímu centru Futurum v Ostravě. Nová přistavovaná pasáž navazuje na stávající pasáže obchodního centra a Multiplexu Cinestar Cinema. Celková koncepce přístavby respektuje stávající vzhled obchodního centra Futurum a Multipexu. Hlavní vstup, který se nachází v severovýchodní části přístavby , je zkosený a zvýrazněný prosklenou fasádou do výšky cca 7,8 m. Fasáda hlavního vstupu je pojednána v keramickém obkladu, který je barevně a tvarově shodný jako na původním objektu Futurum. Z keramiky jsou i části svislých stěn na obou stranách vstupu. Nad samotným vstupem, který je řešen karuselovými dveřmi je prosklená stříška. Za hlavním vstupem pokračuje obchodní pasáž, kterou lemují obchodní jednotky. Přístavba se skládá z 19 nových obchodních jednotek v přístavbě a 1 nové OJ v původním objektu. Mezi obchodním centrem Futurum a objektem Retail Parku byla zbudována propojovací komunikace a parkovací plochy.

Objednatel

TK Development Czech II, s.r.o.

 

 

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2007