PARADA Shopping, Hodonín

Hodonín

Podrobnosti

Účelem výstavby je vytvoření prodejního objektu PARADA FAMILY RETAIL CENTER v rámci části areálu bývalého Cukrovaru Hodonín a nezbytného zázemí. Vzhledem k tomu, že stavba těsně přiléhá ke stávajícímu objektu HYPERNOVY, jsou pro stavbu použity podobné materiály opláštění a barevné řešení vychází z barevného řešení sousedního objektu a ze standardů objektů Parada Shopping. Vstupní frontu tvoří v celé délce prosklené výkladce, metalický plášť plných částí rozbíjejí předsazené reklamní plochy a výrazné orámování vstupů. Budova upoutává výrazně pestrou barevností markýzy z textilní membrány nad vstupním průčelím. Objekt je řešen jako jednopodlažní dvoulodní sedlově zastřešená hala s příslušným prosvětlením fasádními okny, případně střešními světlíky, které slouží současně jako požární klapky pro odtah kouře. Vlastní objekt je rozdělen do jednotlivých nájemních jednotek. Každá prodejna má své sociální zařízení pro zaměstnance, kancelář případně sklad zboží.

Objednatel

PARÁDA Prima, a.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2007