Jungheinrich, Olomouc

Hněvotín

Podrobnosti

Předmětné území pro výstavbu Obchodního zastoupení firmy Jungheinrich (ČR) s.r.o. se nachází v katastru obce Hněvotín.

Cílem řešení bylo dosáhnout jednoduché, přehledné uspořádání stavby, zajistit efektivní využití plochy stavebního pozemku a zajistit dobré návaznosti volných vnějších ploch s jednotlivými stavebními objekty. Kromě halového objektu s administrativně sociálním vestavkem se dále na pozemku nachází stavební objekt vrátnice a krytý přístřešek vysokozdvižných vozíků. Celý areál je pak oplocen po hranici zájmového území.

Halový objekt je rozdělen na dvě základní části a to část sociálně-administrativního zázemí a část výrobně (servisně) skladovací. Tyto dva funkční celky jsou vzájemně propojeny v rámci jednoduchého obdélníkového půdorysu. Ze severo-západní části je k výrobně skladovacímu prostoru přičleněn příjem a výdej zboží tvořen samostatnou hmotou.

Hlavní vstup do dvoupodlažního objektu sociálně – administrativní části je přes vstupní halu, která je otevřena přes dvě patra a nachází se v jihozápadním rohu halového objektu. Fasáda vstupní haly je z prosklené hliníkové fasády se zádveřím, které prolíná prosklenou fasádou. Zádveří je samostatná hmota z ocelové konstrukce vyplněné tepelnou izolací a opláštěné alucobondem. Ve vstupní hale se nachází hlavní schodiště do 2.NP sociálně-administrativní části. Vzhledem k požadavku investora vystavovat ve vstupní hale základní produkty společnosti bylo nutné propojit skladovací část se vstupní halou.

Výrobně (servisně) skladovací část bude v převážné míře využívána pro skladování nových vysokozdvižných vozíků a náhradních dílů. Ve zbývající části budou místa pro základní servisní práce na vysokozdvižných vozících, sklad olejů (nových a použitých) a ruční mytí.

Zásobování výrobně skladovací části objektu bude přes příjem a výdej zboží. Místnost bude vybavena hydraulickým zásobovacím můstkem, přes který budou vykládány a nakládány nákladní automobily z mimoúrovňové rampy, která je situována při severovýchodní straně objektu. Zásobování malými dodávkami bude úrovňovými vraty.

Objednatel

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2009