Výrobní závod Bang and Olufsen – rozšíření skladu, Kopřivnice

Kopřivnice

Podrobnosti

Stavba „Rozšíření skladu Bang and Olufsen v Kopřivnici – etapa 2a“ navazuje na ukončenou stavbu „Nový závod Bang and Olufsen v Kopřivnici“, 1.etapu výstavby. V rámci této etapy byly provedeny stavební objekty a provozní soubory nutné k provozu montáže elektronických součástek. Dominantním objektem v 1. etapě výstavby je výrobní hala, ke které budou postupně situovány další částí budov ve výstavbové etapě 2a, etapě 2b a ve 3. etapě. Tímto stavebním postupem bude dosaženo celkového stavebně technické a architektonické sestavy výrobních, skladovacích a obslužných budov. Provozní náplní stavby „Rozšíření skladu Bang & Olufsen v Kopřivnici – etapa 2a“ je především budova skladu výrobků pro montáž. Tento sklad je v tomto projektu navržen v souladu s celkovou koncepcí nového závodu a navazuje na skladovací část dokončené výrobní a skladovací haly z 1. etapy výstavby. Rozšířením plochy a objemu skladovací kapacity bude dosaženo optimálních podmínek pro plynulé zásobování výrobních kapacit dokončených v 1.etapě výstavby. Současně bude zajištěn skladovací prostor pro výrobní halu, která bude předmětem samostatné výstavbové etapy 2b. Tvar a barevné uspořádání nové části je prakticky totožné s již provedenými objekty – zajišťujeme kontinuální návaznost jednotlivých objektů na sebe. Fasáda je ze sendvičových panelů šedé barvy. Ve fasádě nového skladu budou vsazeny dveře jako požární úniky. Skladová hala etapy 2a je navržena jako jednopodlažní půdorysných rozměrů cca 105m x 30m. Skladová hala se skládá se 4 lodí a to: 36m-15m-36m-18m: loď šířky 18m se stává spojovacím prvkem objektu provedeného v 1.etapě výstavby a nového objektu v etapě 2a výstavby.

Objednatel

Bang and Olufsen, s.r.o.

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2007