Obchodní centrum Frýda, Frýdek–Místek

Frýdek-Místek

Podrobnosti

Záměrem projektu bylo vybudování nového obchodního centra, který je součástí budoucího komplexu Multifunkční centra ve Frýdku-Místku. Objekt nahradil původní areál, který byl využíván jako sportovní centrum se stávající víceúčelovou sportovní halou a jejími obslužnými objekty. Tato hala, která byla morálně i stavebně zastaralá, byla ve špatném technickém stavu a byla v rámci řešeného záměru po vybudování nové haly zdemolována. Nový objekt obchodního centra mimo jeho hlavní funkci nabízí i využití pro volnočasové aktivity a to na plochách přiléhajících k tomuto centru.  Ve spojení s budovanou sportovní Halou Polárka tak vzniklo společenské centrum pro obyvatele města Frýdek-Místek. Urbanisticky se objekt nachází v ideálním místě mezi centry Frýdku a Místku. Obchodní centrum nabízí  téměř 15.000 m2 prodejní plochy a cca 55 nových obchodů. Objekt obchodního centra se skládá z podzemních hromadných garáží, jejichž kapacita je dimenzována tak, aby pokryla i návštěvníky sousední Haly Polárka, a jednoho obchodního patra. Stavba je nepravidelného obrysu o rozměrech cca 150 x 160 m, konstrukční výška podzemního podlaží je cca 4 m a konstrukční výška nadzemního obchodního patra je cca 8,5 m. Přístup do garáží je dvěma přímými rampami. Vertikální pohyb návštěvníků mezi garážemi a obchodním patrem je zabezpečen travelátory, výtahem a eskalátory. Z jižní a ze západní strany jsou situovány hlavní vstupy do objektu, které jsou architektonicky výrazně akcentovány tak, aby poutaly pozornost zákazníků. Centrálním prostorem obchodního centra je obchodní pasáž, ze které se vstupuje do jednotlivých obchodních jednotek a případně zázemí. Fasáda objektu je členěna jak výškově tak horizontálně, aby v co největší míře korespondovala s okolím a aby upoutala pozornost zákazníků. Přiměřeně významu objektu a jeho poloze jsou použity kvalitní materiály a to kombinace prosklených ploch, omítek a kovového opláštění a světelných ploch. Světelné „lightboxy“ – svítící panely pro umístění reklamy nájemců podtrhují městský charakter objektu. Na fasádě se rovněž objevují loga nájemců a název obchodního centra. Ve venkovním prostoru jsou umístěny převážně zelené plochy.

Zajímavá čísla

54

počet nájemních jednotek

14 931 m2

celková pronajímatelná plocha

19 025 m2

zastavěná plocha 1. PP (včetně ramp)

18 568 m2

zastavěná plocha 1. NP

cca 600

počet parkovacích míst

Objednavatel

Euro Mall FM a. s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2015