Avion Shopping park – Nový Avion modernizace nákupní galerie, Ostrava

Ostrava

Podrobnosti

Projekt NOVÝ AVION je rozdělen do několika etap a fází. První fáze realizace projektu etapa TP 01 byla zahájena začátkem roku 2012 v podobě demolice stávající části obchodního centra a výkopem stavební jámy. Tímto zásahem se plocha stávajícího obchodního centra zmenšila přibližně o 10 000 m2. Předmětem etapy TP 02-04 byla novostavby objektu a venkovních objektů přeložek a novostaveb inženýrských sítí, komunikací a terénních úprav. Hlavní vstupy pro zákazníky budou ze stávajícího objektu pasáže a z míst původních vstupů do objektu. Obchodní pasáž, kolem které jsou umístěny jednotlivé prodejní jednotky navazuje na již dříve realizovanou etapu SEVER a VÝŠKOVICKÁ. V rámci každé jednotky je vybudováno možnost napojení zázemí pro její provoz sociální zázemí a kanceláře. Samostatně jsou realizovány sociální zařízení pro zákazníky, energetické centrum apod. Venkovní plochy zůstaly beze změny až na výjimku, kterou tvoří nově vybudovaný sjezd do podzemního parkoviště, které se nachází pod částí Výškovická a nově také částečně pod budovanou etapou. Obchodní galerie „Nový Avion“ má jedno částečné podzemní podlaží, jedno přízemní podlaží a z větší části také druhé nadzemní podlaží, které slouží pro dvoupodlažní nájemní jednotky, pro místnosti zajištění technického provozu objektu a pro místnosti zázemí některých nájemních jednotek z 1.NP. Konstrukční systém je kombinace monolitického a montovaného železobetonového skeletu, sestavený z nosných sloupů, průvlaků, ztužidel a stropních panelů. Z provedeného geologického průzkumu vyplynula nutnost hlubinného založení na pilotách. Stropní konstrukce jsou železobetonové stropní desky. Střešní konstrukce je tvořena trapézovými plechy ukládanými na průvlaky. Střešní rovina je provedena v základních rozměrech ve spádovaných plochách. Objekt bude opláštěn sendvičovými plechovými panely typu TRIMO. Po obvodu budovy je sokl do výšky cca 1m, řešen betonovým sendvičovým panelem, stejně jako předchozí stavba. Pasáž je prosvětlena střešními světlíky, jejichž tvar je jako pultové plochy. Nová část obchodní galerie má unikátní design, který navazuje na etapu SEVER a je zaměřen na luxusnější módu.

Objednavatel

Inter IKEA Centre Česká republika

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2012