Obchodní a logistické centrum firmy Ptáček – správa, a.s., Jinočany

Jinočany

Podrobnosti

Budovaný logistický areál firmy Ptáček se nachází v postupně budované průmyslové zóně umístěné v severní části obce Jinočany, v blízkosti dálničního obchvatu Prahy – R1. Pozemek je ohraničen na jihu ul. Severní. Na severu je v územním plánu obce navržen obchvat Jinočan – ul. Okružní. Z této komunikace je hlavní vjezd do areálu a umístěna administrativní budovy s koupelnovým centrem. Architektonické řešení je založeno na hmotové interakci objektu skladu a přilehlé administrativně – obchodní budovy ve tvaru písmene L. Nárožní vstup do koupelnového centra a administrativní budovy je zvýrazněn svítícím logem firmy ve tvaru kvádru umístěným nad atikou 3.n.p. Stavba je řešena jako samostatně stojící objekt. Zastavěná plocha vlastního objektu bude cca 11 840 m2. Stavba má tyto účely a funkční celky: administrativně – obchodní objekt, skladová hala s prodejnou drobných instalatérských potřeb, přístřešek na trubky. Provozně je areál rozdělen následovně: Koupelnové studio – obchodní plocha – showroom – sloužící pro vytvoření představ zákazníka směřující k realizaci samotné koupelny. Velkoobchod a instalatérské centrum – určeno pro realizační instalatérské firmy k objednání a nákupu instalatérského materiálu. Čas strávený čekáním na zboží k naložení je možné vyplnit návštěvou IC k nákupu drobných instalatérských potřeb a nářadí. Obchodně-administrativní objekt – administrativní zázemí společností nejen pro samotný region. Skladová hala – skladové a logistické centrum určené k zásobování nejen instalatérského centra a koupelnového studia, ale i obchodních jednotek a staveb v širokém okolí. Stavba je velkoplošná skladová hala, jednopodlažní, nepodsklepený o půdorysných rozměrech 114,65 x 90,65 m, jehož součástí je vestavěná galerie. Jedná se o halový objekt, kde hlavní část plochy je určena pro skladování zboží. Dále je součástí skladu prostor pro příjem zboží a expedici zboží zákazníkům a prodejna instalatérského centra. Nad prostorem příjmu, expedice s vychystávací plochou, prodejny IC, policovou galerií a sladem radiátorů je navržen vložený mezistrop ve tvaru písmene „L“ který bude rovněž sloužit pro skladování materiálu. Součástí galerie bude rovněž soc. zázemí pro zaměstnance přístupné z administrativní části. Zaskladňování galerie je prostřednictvím předávkových míst tvořených schodištěm a dvěmi nákladními výtahy. Ke skladovému objektu je ze severovýchodní strany přistavěn třípodlažní nepodsklepený administrativní objekt (objekt SO 02) ve tvaru písmene L o max. půdorysných rozměrech 54,60 x 48,2552 m. Celková výška objektů je cca 12 m a zastřešení je realizováno plochou střechou krytou atikou. Všechny objekty tvoří samostatné konstrukční celky. Dále je k halové části z jižní strany přistavěn přístřešek na trubky (objekt SO 04). Objekt má tvar pravidelného obdélníku o půdorysných rozměrech 24,0 x 29,975 m. V administrativním objektu je v přízemí  vstup pro veřejnost se schodištěm do vyšších podlaží, prodejní prostory včetně potřebného zázemí, expedice zákazníkům, vzorkovna a dispečink a sklad. Ve 2. NP je blok administrativy a koupelnové studio. Ve 3. NP je blok administrativy vč. kanceláří vedení firmy. Součástí areálu firmy je venkovní skladová plocha umístěna v jižní části.

Zajímavá čísla

11 840 m2

zastavěná plocha

180

kapacita zaměstnanců

12 m

výška budovy

Objednatel

PTÁČEK – správa, a.s.

Kategorie stavby

Průmyslové stavby

Termín dokončení

2011