Obchodně-společenské centrum CENTRAL KLADNO

Kladno

Podrobnosti

Central Kladno vyrostlo v centru města v sousedství ulic Petra Bezruče a Ctiborova. V rámci projektu je pro pohodlný přístup vybudován pěší most přes ulici Petra Bezruče. Navíc tento pěší most spojil lokalitu přímo s centrem města a tím významně podpořil život v jeho středu. Architektonické ztvárnění projektu Central Kladno zpracovala renomovaná světová architektonická kancelář Chapman Taylor. Jedná se o novostavbu zábavně společenského centra. Objekt tvoří 2 podzemní patra s garážemi zázemím a technickými prostory a dále 2 nadzemní podlaží vlastního centra. Dispoziční řešení vychází z převažujícího účelu jednotlivých prostor jejichž funkce je do značné míry ovlivněná výškovým umístěním jednotlivých pater. V 1. a 2. nadzemním podlaží jsou umístěny obchodní jednotky, zajišťující hlavní obchodní funkci centra. Obchodní jednotky jsou různé velikosti – od malých až po velký prostor supermarketu v 1. NP. Převažující funkcí obchodních jednotek v 1.NP a 2.NP je funkce prodejní, část obchodních jednotek je však určena i pro rychlé občerstvení, kavárny a restaurace. Obchodní jednotky jsou navzájem propojeny uzavřenými nákupními pasážemi lemovanými po obou stranách výkladci obchodních jednotek. Pasáže jsou umístěny v podlažích nad sebou a spojeny travelátory a eskalátory umožňující plynulý pohyb návštěvníků nejen mezi jednotlivými pasážemi, ale propojují je s plochami parkovacích stání v podzemních podlažích. Propojením pasáží průhledy mezi jednotlivými podlažími a propojením s exteriérem velkoplošnými světlíky a prosklenými stěnami je zvýšena atraktivita vnitřních prostor.

Zajímavá čísla

26 000 m2

plocha obchodů a služeb

670

počet parkovacích míst

Objednavatel

KCC Development s.r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2016