Novostavba výrobního areálu společnosti SOMA spol. s r. o., Lanškroun

Lanškroun

Podrobnosti

 

Jedná se o dvojici výrobně – montážních objektů, které slouží pro výrobu tiskových strojů. Novostavba výrobního areálu je realizovaná na zelené louce a součástí je i realizace veškerých inženýrských sítí a zpevněných ploch. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem a lehkým obvodovým pláštěm tvořeným sendvičovými panely. Vnitřní členění je tvořeno základními dělícími konstrukcemi, které jsou protipožárními vyzdívkami skeletem. Střešní plášť je skladbou izolace a hydroizolační folie na trapézovém plechu, kdy na hřebeni každé haly jsou umístěny pásové světlíky pro dostatečný přísun denního osvětlení na pracovišti. K větrání a odtahu horkého vzduchu od testovaných strojů slouží rekuperační systém. U budovy je severovýchodní průčelí s proskleným pásem, které umožňuje pohled do výrobní haly na kompletované stroje a celý kompletační pracovní proces z vnějšího prostoru. Dominantou každého objektu je severovýchodní vstupní prostor se sloupkopříčkovou prosklenou fasádou.

Zajímavá čísla

5 860 m2

celková zastavěná plocha

6 307 m2

celková užitná plocha

78 550 m3

obestavěný prostor

Objednatel

SOMA spol. s r. o.

Kategorie stavby

Budova pro průmysl a skladování

Termín dokončení

2022