KIKA, Ostrava

Ostrava

Podrobnosti

Prodejny firmy KIKA jsou řešeny podle směrnic firmy s jednotným provozním schématem, jednotným designem včetně jednotného barevného řešení a jednotným způsobem reklamy. Prodejny jsou zásadně vícepodlažní. K prodejním plochám jsou vždy navrženy nezbytné sklady, administrativy a prostory technického charakteru.

Budova KIKA Ostrava je navržena jako čtyřpodlažní kvádr. 2/3 celkové podlažní plochy jsou určeny pro prodej a zhruba 1/3 celkové podlažní plochy zaujímají sklady, pomocné prostory a administrativa. Hlavní přístup zákazníků do prodejní části budovy je ze zákaznického parkoviště, které je umístěno před severní fasádou budovy. Vstup do prodejního prostoru je v prostoru „světelného vstupního rámu“, ve kterém je umístěno logo firmy KIKA.

Prodejní prostor budovy se nachází v 1.nadzemním, 2.nadzemním a 3.nadzemním podlaží (zhruba 2/3 prodejního prostoru jsou v 1.nadzemním podlaží a 2/3 v 2.nadzemním podlaží a 2/3 prodejního prostoru jsou v 3.nadzemním podlaží), prodejní prostory jsou propojeny kruhovou rampou a panoramatickým výtahem. Tento volný prodejní prostor umožňuje variabilně měnit prodejní expozic nábytku podle momentální poptávky.

Do prostoru skladu je zboží dopravováno prostřednictvím zastřešené rampy s osmi vykládacími místy pro nákladní automobily na jižní fasádě budovy. Z těchto osmi míst jsou dvě vybavena překládacími můstky. Na jihovýchodním rohu budovy se nacházejí přízemní prostory pro technické vybavení – kotelna, prostor trafa a s ním související prostor vysokonapěťové a nízkonapěťové rozvodny a dále prostor pro náhradní zdroj (dieselagregát). Strojovna vzduchotechniky, strojovna chlazení jsou navrženy v 1.podzemním podlaží.

Do budoucího areálu firmy Kika jsou navrženy dva vjezdy z obvodové komunikace jeden do obslužného manipulačního dvora druhý na zákaznické parkoviště.

Součástí areálu je reklamní pylon o výšce 20m nad úrovní terénu.  Na pylonu jsou umístěna tři loga firmy KIKA v sestavě rovnoramenného trojúhelníka.

Objednavatel

KIKA nábytek s.r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2011