Hala společnosti Windmöller & Hölscher Czech, s.r.o., Kralice na Hané

Kralice na Hané

Podrobnosti

Stavba se skládá z montážní haly a jí přidružené budovy kanceláří. Hala slouží pro montáž tiskařských strojů na výrobu obalových materiálů. Architektonické řešení stavby bylo podřízeno požadovanému provozu firmy. Montážní hala je navržena jako jednopodlažní, nepodsklepená, dvoulodní se sedlovými střechami s velmi malými spády. Uzavřená hala a průjezdní expediční plocha jsou tvořeny ocelovou konstrukcí s pláštěm a střechou opatřenou izolací. Hala je založena na pilotách. Budova kanceláří je přistavěna k montážní hale. Objekt je navržen obdobně. Jako dvoupodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou. Budova kanceláří je ze železobetonového skeletu s betonovými panely.

Zajímavá čísla

6 000 m2

celková plocha

Objednavatel

Windmöller & Hölscher Czech, s.r.o.

Kategorie stavby

Průmyslová stavba

Termín dokončení

2006