Dostavba jižní tribuny Androva stadionu, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

Novostavba sedmipodlažní polyfunkční budovy s ustupujícími podlažími, hledištěm a plochým zastřešením. Nosnou kostru objektu tvoří skelet z prefabrikovaných sloupů, průvlaků a filigránových stropních konstrukcí, konstrukci hlediště pak tvoří šikmé nosníky se spirolly a tribunovými L dílci. V 1. NP a v ustupujícím + 1. NP se nachází přístupový koridor pro vstup na hlavní tribunu, bufet a parkovací stání. Ve 2. NP až 7. NP jsou ubytovací a kancelářské jednotky. Severní fasáda objektu slouží pro účely hlediště s celkovou kapacitou 2526 sedících diváků, vč. kapacity skyboxů.

Zajímavá čísla

2 526

celková kapacita hlediště

Objednatel

SK Sigma Olomouc, a.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2009