Dopravní terminál Kuřim

Kuřim

Podrobnosti

Projekt dopravního terminálu ve městě Kuřim je navržen v rámci systému integrované dopravy a řeší dopravní obslužnost v Brněnské metropolitní oblasti. Cílem projektu je celková rekonstrukce a modernizace stávajícího autobusového nádraží, navýšení jeho kapacity a navýšení parkovacích možností dané lokality. Vybudování zastřešení terminálu pro stanoviště autobusové dopravy a jejich rozšíření přispěje ke zlepšení komfortu cestujících. Vytvořilo se i cyklocentrum, kde předmětem je 12 bike boxů a také kontejner se sociálním zázemím pro rekreační využití. Nechybí ani WIFI připojení, nabíjecí stanice a digitálními informačními panely. Současně s rekonstrukcí proběhla i výstavba nové kanalizační stoky, vodovodu a veřejného osvětlení včetně kompletní obnovy povrchů vozovek a chodníků kolem nádražního parku a na ulici Nádražní.

Zajímavá čísla

50

parkovací místa

8 500 m2

zpevněné plochy

139 t

váha ocelové konstrukce zastřešení

3 338 m2

komunikace ze zámkové dlažby

Objednatel

Město Kuřim

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2022