Clarion Congress Hotel, Ostrava 

Ostrava

Podrobnosti

Stávající Clarion Congress Hotel Ostrava je umístěn v klidné části Ostravy a v současnosti nabízí 106 pokojů a apartmá a rozmanité gastronomické a konferenční zázemí. Rekonstrukce hotelu se dotkne části pokojů, restaurace, gastronomické zázemí a wellness centra, jehož plocha se rozroste a zmodernizuje. Součástí záměru je také výstavba zcela nového víceúčelového kongresového sálu s velkorysým foyer, který pojme až 1 200 hostů. Rekonstrukce probíhá za provozu hotelu. Stavba je z části novostavba a z části přestavba stávajícího hotelu CLARION. Stávající objekt hotelu je tvořen dvoupodlažní společenskou částí, zahrnující rovněž hlavní vstup do hotelu a dále dvěma výškovými křídly lůžkové části. Částečnou rekonstrukcí obou podlaží společenské části hotelu bude otevřeno přímé propojení do nově budované kongresové části. Ve 2. NP bude přeorganizován provoz kuchyně tak, aby byly vytvořeny nové podmínky pro zvýšení kapacity odbytových středisek a nové provozní návaznosti. Stávající restaurace bude upravena tak, aby mohla být alternativně použita jako další kongresová kapacita, případně opačně, tj. aby navazující původní kongresový sál mohl sloužit jako další stravovací zázemí pro případ plného obsazení nové konferenční části. V souvislosti s těmito úpravami bude více otevřena hotelová hala s navazujícím barem a budou nově umístěny bloky WC a provozního zázemí. Novostavba kongresového centra je pak lokalizována kolmo na křídla lůžkové části a je v přímé návaznosti na společenskou část tak, aby bylo možno obě funkce hotelu integrovat a kombinovat, při zachování možnosti provozního uzavření kongresové části. Částečnou rekonstrukcí obou podlaží společenské části hotelu bude otevřeno přímé propojení vstupní osy na nástup do kongresové lobby v 1.NP, ve 2. NP bude přeorganizován provoz tak, aby stávající restaurace mohla být alternativně použita jako další kongresová kapacita. Novostavba je členěna do několika celků – na rekonstruovanou část navazuje kongresové foyer, na něž navazují menší salonky. Ve 2. NP jsou na stávající restauraci navázány prostory, obsahující rozšíření kuchyně a strojovny klimatizace. Na čelo foyer je napojen hlavní kongresový sál. Na západní část hlavního sálu navazuje technický objekt s trafostanicí a skladem. Povrchové úpravy a materiály fasád jsou velmi jednoduché – prosklené stěny s plastovým zasklívacím systémem jsou doplněny zateplovacím fasádním systémem, jehož výrazovým prostředkem je zejména barevnost a lokální profilace. Celek doplňují kovové žaluzie, kryjící strojovny. Vnitřní povrchové úpravy jsou dle standardů řetězce CLARION a splňují nejvyšší požadavky na kvalitu a užitné vlastnosti. Stavebně je nosná konstrukce přístavby kongresového centra tvořena soustavou vnitřních ocelových a železobetonových sloupů a nosných železobetonových stěn. Stropní konstrukce jsou navrženy jako ocelové příhradové konstrukce v kombinaci se železobetonovými deskami. Zastřešení přístavby Kongresového centra je tvořeno kombinací různých úrovní plochých střech, hlavní kongresový sál je zastřešen sedlovou střechou s nosnou ocelovou konstrukcí. Založení objektu přístavby Kongresového centra je na základových pásech a vrtaných pilotových základech. Nosná konstrukce stávajícího objektu nebude stavebními úpravami dotčena.

Zajímavá čísla

1 675 m2

celková zastavěná plocha

1 260 m2

dotčená plocha

Objednatel

Kerina a.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2011