Clarion Congress Hotel, Ostrava 

Ostrava

Podrobnosti

Původní Clarion Congress Hotel Ostrava byl umístěn v klidné části Ostravy a nabízel 106 pokojů, apartmá a rozmanité gastronomické a konferenční zázemí. Rekonstrukce hotelu se dotkla části pokojů, restaurace, gastronomické zázemí a wellness centra, jehož plocha se rozrostla a zmodernizovala. Součástí záměru byla také výstavba zcela nového víceúčelového kongresového sálu s velkorysým foyer, který pojme až 1 200 hostů. Rekonstrukce probíhala za provozu hotelu. Stavba byla z části novostavba a z části přestavba stávajícího hotelu CLARION. Původní objekt hotelu byl tvořen dvoupodlažní společenskou částí, zahrnující rovněž hlavní vstup do hotelu a dále dvěma výškovými křídly lůžkové části. Částečnou rekonstrukcí obou podlaží společenské části hotelu otevřelo přímé propojení do nově vybudované kongresové části. Ve 2. NP byl přeorganizován provoz kuchyně tak, aby byly vytvořeny nové podmínky pro zvýšení kapacity odbytových středisek a nové provozní návaznosti. Původní restaurace byla upravena tak, aby mohla být alternativně použita jako další kongresová kapacita, případně opačně, tj. aby navazující původní kongresový sál mohl sloužit jako další stravovací zázemí pro případ plného obsazení nové konferenční části. V souvislosti s těmito úpravami byla více otevřena hotelová hala s navazujícím barem a byly nově umístěny bloky WC a provozního zázemí. Novostavba kongresového centra je pak lokalizována kolmo na křídla lůžkové části a je v přímé návaznosti na společenskou část tak, aby bylo možno obě funkce hotelu integrovat a kombinovat, při zachování možnosti provozního uzavření kongresové části. Částečnou rekonstrukcí obou podlaží společenské části hotelu otevřelo přímé propojení vstupní osy na nástup do kongresové lobby v 1.NP, ve 2. NP byl přeorganizován provoz tak, aby stávající restaurace mohla být alternativně použita jako další kongresová kapacita. Novostavba je členěna do několika celků – na rekonstruovanou část navazuje kongresové foyer, na něž navazují menší salonky. Ve 2. NP byly na původní restauraci navázány prostory, obsahující rozšíření kuchyně a strojovny klimatizace. Na čelo foyer je napojen hlavní kongresový sál. Na západní část hlavního sálu navazuje technický objekt s trafostanicí a skladem. Povrchové úpravy a materiály fasád jsou velmi jednoduché – prosklené stěny s plastovým zasklívacím systémem jsou doplněny zateplovacím fasádním systémem, jehož výrazovým prostředkem je zejména barevnost a lokální profilace. Celek doplňují kovové žaluzie, kryjící strojovny. Vnitřní povrchové úpravy jsou dle standardů řetězce CLARION a splňují nejvyšší požadavky na kvalitu a užitné vlastnosti. Stavebně je nosná konstrukce přístavby kongresového centra tvořena soustavou vnitřních ocelových a železobetonových sloupů a nosných železobetonových stěn. Stropní konstrukce jsou navrženy jako ocelové příhradové konstrukce v kombinaci se železobetonovými deskami. Zastřešení přístavby Kongresového centra je tvořeno kombinací různých úrovní plochých střech, hlavní kongresový sál je zastřešen sedlovou střechou s nosnou ocelovou konstrukcí. Založení objektu přístavby Kongresového centra je na základových pásech a vrtaných pilotových základech. 

Zajímavá čísla

1 675 m2

celková zastavěná plocha

1 260 m2

dotčená plocha

Objednatel

Kerina a.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2011