City Pop, Praha

Praha

Podrobnosti

Jedná se o rekonstrukci bývalého Borůvkova sanatoria v Praze, jehož dvě budovy byly propojeny v roce 1931 za působnosti MUDr. Vladimíra Borůvky. Tento objekt se díky svému zaměření stal součástí významných dějinných událostí. V roce 1950 zde na následky mučení zemřel římskokatolický kněz Josef Toufar. Dále roku 1969 sem byl v důsledku protestního upálení převezen student Jan Palach s rozsáhlými popáleninami. Vedle pietního místa na fasádě domu a kavárny s expozicí připomínající jejich památky vzniká také 109 bytových jednotek se sdíleným společným prostorem a v Česku první City Pop prostor. Jde o koncept bydlení nabízející plně zařízené a vybavené byty vhodné pro krátkodobé až střednědobé pronájmy určeny cestujícím pracovníkům, studentům, taktéž pro mladé páry a seniory. Kromě stavebních úprav uvnitř stávajících objektů řeší i návrh nového dispozičního uspořádání a zvětšení ubytovacích kapacit směrem do dvora dvěma samostatnými vícepodlažními dvorními přístavbami. Prostor střešní terasy je využit pro nástavbu a využití volného půdního prostoru pro podkrovní vestavbu. Nové přístavby domu jsou navrženy jako dostavby dvorního bloku směrem na západ o jeden trakt. Dostavby se zcela začleňují do stávající hmoty domů, respektují výšková, tvarová členění a výrazové prostředky. Obě dostavby mají ploché střechy. Dvorní dostavby s garáží a společenskou místností jsou navrženy jako jednoduché železobetonové konstrukce, které mezi sebou uzavírají budoucí travnatou plochu malé dvorní zahrady. Fasády směrem do dvora navazují na úpravu hlavní budovy a mají charakter moderní prosklené budovy. Navržené stavební úpravy znamenají dílčí korekce vzhledu objektů. Dochází k celkové rehabilitaci fasády v přízemí podle dochované archivní dokumentace. Objekt je vybaven dvěma výtahy a nemá klasickou recepci. Ve vstupní chodbě budou umístěny „kódové“ klíče pro on-line vyzvednutí od nájemců jednotlivých ubytovacích buněk.

Zajímavá čísla

200 t

potřebná výztuž betonu

5 000 t

vybouraná stavební suť

750 kg

spotřeba hřebíků na vyztužení dřevěných stropů

1 340 m3

spotřeba betonu

Objednatel

Artisa Developer CZ a.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

 

Termín dokončení

2024