Carrefour, Praha – Vršovice

Praha

Podrobnosti

„Obchodně kulturní centrum Eden“ je stavba o dvou podzemních podlažích, třech hlavních nadzemních podlažích a v severním křídle objektu kde je umístěna administrativní budova o sedmi nadzemních podlažích. V objektu jsou také mezipatra v rotundě a zázemí hypermarketu. Stavba „Centrum Eden“ byla provedena jako železobetonový monolit, s vloženými montovanými prefabrikovanými částmi. Jedná se převážně o sloupový systém, v části multikina jsou použity montované prvky s vyzděnými stěnami. V severní části řešeného území je volná plocha s krytým podzemním vjezdem do parkingu. Vlastní komerční jádro celého komplexu, supermarket a velkoprodejna průmyslového zboží s navazujícími obslužnými provozy zabírá jižní a jihozápadní část areálu. Podzemní parkoviště – jedná se o prostor pro odstavení (parkování) osobních automobilů návštěvníků a pracovníků celého objektu, v podzemních podlažích. Kapacita parkoviště v obou podlažích, tj. počtu stání pro osobní vozidla je přibližně 1000 vozidel.

Zajímavá čísla

1 000

parkovací stání

Objednatel

Carrefour ČR, s.r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2004