Administrativní budova společnosti GEMO, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

 

Administrativní budova reprezentuje soudobou, moderní, konzervativně pojatou a funkční architekturu, vyjadřující prosperitu, solidnost a stabilitu firmy. Zároveň poskytuje kvalitní pracovní podmínky pro výrobní i administrativní pracovníky a důstojnou reprezentaci firmy. Budova obsahuje 80 pracovních míst rozdělených do jednotlivých provozních úseků. V nejvyšším patře jsou umístěny specifické, vysoce náročné prostory pro vedení firmy. Technické vybavení je v souladu s novými poznatky systémového a počítačového řízení provozu budov, celá budova je kompletně klimatizovaná. Lapidární vyjádření základní stavební formy – podpor a překladu. Provozní úseky firmy jsou koncipovány jako jednotlivé stavební prvky – kostky – „podpory“. Úsek vedení firmy, který firmu reprezentuje a stanovuje strategické záměry jako vše završující „překlad“. Do terénu polozapuštěný úsek technického zázemí a podzemních garáží – „základ“. Komunikační prostory – lávky – mezi jednotlivými úseky jsou přizpůsobeny nárokům na vnitřní provoz. Vnitřní průhledy dávající nahlédnout do všech komunikačních prostor budovy a zároveň naskýtající pohled na městské panoráma a komponovaný park, který je nedílnou součástí stavby.

Objednatel

Gemo, a.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2003