Základní kámen Českého onkologického institutu – Motolského onkologické centra poklepán

10. 10.

2023

10. října 2023 v 10 hodin byla v areálu Fakultní nemocnice Motol zahájena výstavba Českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra. Půjde o největší zdravotnický projekt financovaný z Národního plánu obnovy.

FN Motol 1

Slavnostní události poklepání základního kamene se zúčastnil zástupce Evropské komise, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ředitel FN Motol Miloslav Ludvík, ale také předseda představenstva GEMO a.s. Ing. Jaromír Uhýrek a další představitelé Fakultní nemocnice Motol.

Motolské onkologické centrum bude řešeno jako přístavba k již fungující Klinice dětské onkologie. GEMO a.s. v současnosti zahajuje přípravné práce na stavbě. Zakázka za více než 3,7 miliardy korun musí být dokončena nejpozději do konce roku 2025.

Vybudování Českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra je rozsáhlý projekt, který v rámci České republiky výrazným způsobem posílí možnosti boje proti onkologickým onemocněním. Projekt financovaný Evropskou unií bude zaměřen na poskytování komplexní onkologické péče, včetně prevence, diagnostiky a onkologické, radioterapeutické a chirurgické léčby. Zvýšení kapacity lůžek zároveň přispěje ke zlepšení dostupnosti onkologické péče v rámci celé České republiky a posílení a zefektivnění spolupráce odborníků v rámci multidisciplinárních týmů.

„Pacientům to přinese dramatický posun v dostupnosti a kvalitě péče. Přinese nám to to, že budeme mít dvě centra, která budou mít silnou pozici v Evropě, a tím pádem se dostaneme k moderní léčbě, k lékům, které by se jinak do České republiky nedostaly,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek“.