Slavnostní představení nejmodernější Lékařské fakulty v České republice

14. 11.

2022

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni 8. listopadu 2022 slavnostně představila nově dobudovaný kampus, takzvaný UniMeC II, který jsme letos předali investorovi do užívání. Na slavnostním aktu jsme nemohli chybět. Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva GEMO a.s., se ujal spolu s akademiky, hosty z řad politiků a veřejné správy, slavnostního přestřižení pásky.

UniMeC II

Záměrem investora bylo vybudovat areál Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni, ve kterém by v konečném stavu sídlily všechny součásti lékařské fakulty.

Jedná se o teoretické ústavy a jejich zázemí – moderní prostory pro praktickou výuku a výzkum, podpůrná pracoviště – administrativní zázemí, oddělení IT, technické oddělení a v neposlední řadě stravovací zařízení včetně kuchyně. Areál pojme cca 1800 studentů a přibližně 290 zaměstnanců. Kapacita kuchyně je až pro 1500 jídel/den.

Nová budova je postavena na ploše 6 610m2 a má 3 podzemní a 6 nadzemních podlaží o celkové výměře 39 417m2 a obestavěném prostoru 162 114m3. Součástí stavby jsou i podzemní garáže pro 174 vozidel.

Velmi nás těší, že se záměr podařilo realizovat.