Slavnostní otevření nového depozitáře Moravské zemské knihovny v Brně

16. 01.

2023

Dne 16. ledna 2023 byl slavnostně otevřen depozitář Moravské zemské knihovny v Brně za účasti ministra kultury Martina Baxy a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha.

Depozitář Moravské zemské knihovny v Brně

Objekt jsme stavěli dle projektu firmy Adam Rujbr Architects a obsahuje dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Z původní budovy jsme zachovali a zrekonstruovali pouze část objektu, z velké části se jedná o novostavbu. Jsou zde nainstalovány technologie zajišťující přesnou teplotu a vlhkost v souladu s příslušnými normami pro archivaci podpořené šesti tepelnými čerpadly. Nové prostory nyní zajišťují zázemí pro ukládání knižního fondu na 40 let dopředu, který přibývá rychlostí cca 150 knih denně, což představuje asi 1 km knih ročně.