Parkovací dům Kroměříž

Depozitář Moravské zemské knihovny, Brno

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci

Dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci

UniMeC – Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, II. etapa, Plzeň