Vila Park Tabulový Vrch, 3. etapa, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

Tato rezidenční výstavba představuje obytný soubor třípodlažních viladomů situovaných na rozhraní západního okraje města Olomouce s výhledem do krajiny. Viladomy jsou rozděleny do pěti etap tvořící samostatné bloky. Funkční celky soustředěné kolem svého soukromého dvora tak komplexně tvoří svůj vlastní polosoukromý vnitroblok. Každý blok je navržen s mírně odlišnou architekturou a je tvořen skupinou šesti až devíti domů. Ty jsou osazeny na společném suterénu, který je určen pro podzemní parkování rezidentů, společně se sklepy a technickými místnostmi. Nadzemní části jsou řešeny jako kompaktní racionální objemy o obdélníkovém půdorysu s omítkou světlých odstínů v kombinaci s dřevěným obkladem. Hmoty jsou doplněny akcenty ve formě posuvného stínění a bílých horizontálních pásů na objektech. Nosná konstrukce budovy je navržena jako železobetonová monolitická v kombinaci s cihelným zdivem. V nadzemních podlažích jsou některé obvodové stěny zděné. Konstrukčně jde o skelet a kombinovaný stěnový systém. Řešení je jednoduché a velkorysé, založené na působení rozlehlé travnaté plochy se solitérními stromy.

 

Za návrhem celé lokality stojí mezinárodně působící architektonické studio CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. s řadou vítězství v architektonických soutěžích.

Zajímavá čísla

85

parkovacích míst

56

počet bytů

4 636 m2

užitná plocha bytů

4 333 m2

plocha zeleně

Objednatel

Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o.

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2022