UniMeC – Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, II. etapa, Plzeň

Plzeň

Podrobnosti

Druhá etapa dostavby univerzitního kampusu pro 1800 studentů LF UK navazuje na námi realizovanou první etapu, která zahrnovala výstavbu budov pro univerzitní a biomedicínské účely. Záměrem dostavby je koncentrovat většinu činností fakulty do jednoho moderního areálu, zvýšit efektivitu provozu a provázat pracoviště. Budova se nachází v sousedství FN Plzeň. Stavba se skládá ze tří podzemních a šesti nadzemních podlaží. V suterénu jsou prostory pro parkování, sklady, technické zázemí, dále gastro provoz, laboratoře, archivy, pitevny a učebny. V nadzemních patrech jsou situovány posluchárny pro 300 osob, učebny, laboratoře, operační sály, jídelna a administrativa děkanátu. Střechy jsou plánované jako pobytové zelené s bezúdržbovou vegetací.

Zajímavá čísla

39 416 m2

celková užitná plocha

6 610 m2

zastavěná plocha

158 538 m3

celkový obestavěný prostor

Objednavatel

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2022