Obytný soubor Okružní-Hněvotínská, Olomouc

Olomouc

Podrobnosti

Objekty jsou navrženy s využitím koncepce terasových obytných kaskád, které jsou autorsky chráněným systémem, spočívajícím v základním stavebnicovém prvku ve tvaru L. Poskládáním těchto prvků na sebe – a částečně za sebe – vznikají kaskády, v nich volná část je stropem spodního bytu, ale současně je terasou horního bytu. Svislou nosnou konstrukcí jsou železobetonové sloupy skeletu. Vnitřní prostor může být prakticky libovolně dělen.

Byty se dají propojovat jak horizontálně, tak vertikálně. Použitý stavebnicový systém tak spojuje výhody hromadného a individuálního bydlení. Obytné kaskády vytváří pocit komfortu rodinného domu s otevřenou terasou.

Každý byt má minimálně jedno garážové stání, která jsou umístěna v dolních podlažích uvnitř objektu.

Nosné základové konstrukce budou provedeny na pilotových základech. Nosná konstrukce je vytvořena kombinací železobetonových sloupů, železobetonových průvlaků a železobetonových stropních desek. Okna jsou navržena jako plastová s izolačními dvojskly. Terasy jsou navrženy jako obrácená střecha s tepelnou izolací v horní části konstrukce.

Objednatel

Bytové družstvo VBD Tabulový vrch

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2002