Nová vstupní a vjezdová zóna Západ BVV

Brno

Podrobnosti

Záměrem tohoto projektu je vybudování nové vstupní a vjezdová zóny, které společně ve spojení se stávajícími objekty výstaviště utvoří ucelený komplex areálu v jeho západní části. V návaznosti na výstavbu multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu je nutné uzavřít výstaviště na nové hranici a vybudovat nové odpadové hospodářství a zázemí spedice. Součástí uzavření výstaviště je vybudování nových vjezdových a vstupních bran 7 a 8 a oplocení od ulice Bauerovy po ulici Hlinky. Ocelová nosná konstrukce brány 7 a 8 je řešena jako pravoúhlý rastr nosných prvků navržených přednostně z obdélníkových trubek a válcovaných profilů. Brány jsou kombinací kovových plných a perforovaných obkladů. Střešní plášť ploché střechy je řešen jako extenzivní zelená střecha. Součástí projektu je také rozmístění velkoformátových prvků a navigace, veřejného osvětlení a prvků zeleně.

Objednatel

Veletrhy Brno, a.s.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2023