Nová Karolina – Trojhalí, Ostrava

Ostrava

Podrobnosti

Multifunkční hala vznikla rekonstrukcí dvou industriálních památkově chráněných objektů, které byly svého času využívány k průmyslovým účelům (Žofinské hutě a Koksovny Karolina). Objekt je využíván k pořádání sportovních, společenských i privátních akcí a výstav. Provozní i architektonický koncept komplexu třech hal je založený na myšlence jejich zpřístupnění přes společný podzemní prostor.

Zajímavá čísla

cca 10 500 m2

užitná plocha

Objednavatel

TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2014