HOBBY MARKET – PHAROS, Bratislava

Bratislava

Slovensko

Podrobnosti

Účelem stavby HOBBY MARKETU Pharos Bratislava bylo vybudování pozemního objektu s prodejními a skladovacími prostory, chráněnými prostory, zpevněnými plochami, komunikací, potřebnou infrastrukturou a ostatními prvky, které slouží pro provoz obchodního komplexu v rámci areálu Pharos Bratislava. Hlavní funkcí je provozování obchodu a služeb v sortimentu stavba, dům, byt a zahrada. Doplňkovou funkcí je i poskytování občerstvení zákazníkům. Objekt HOBBY MARKETU je nepodsklepená jednopodlažní stavba s administrativně-sociálním dvojpodlažním blokem. Její dispoziční řešení umožňuje prodej zboží a jeho skladování ve společných prostorech. Prodejna se skládá ze tří základních prodejních částí, z hlavní prodejní haly, zahradního centra a Drive In – prodej do auta. Hlavní prodejní hala je centrálním prodejním prostorem a nachází se ve středu objektu. Z ní se dá přejít do zahradního centra i do Drive-In. Hlavní prodejní hala je přístupná hlavním vchodem, přes vstupní blok, ve kterém se nachází zádveří, hygienické zařízení pro zákazníky, samostatné hygienické zařízení pro zaměstnance a místnost stálého dozoru. Ve vstupním bloku se nachází i bistro přístupné ze společného zádveří. Na opačné straně haly se nachází sociální a technologický blok. V sociální části 1.NP jsou situované šatny zaměstnanců, denní místnost, kanceláře, zasedací místnost a hygienické zařízení. V technologické části 2.NP jsou prostory pro umístění technologických a provozních zařízení. Jednotlivá poschodí jsou propojená betonovým schodištěm, které pokračuje až na střechu. Na stejné straně jako je sociálně technologický blok se nachází i prostory zásobování. Zásobovací dvůr je oplocený a uzavřený dvěma bránami. 

 

Objednatel

Trnávka správa pozemkov a majetku s.r.o.

Kategorie stavby

Občanská stavba

Termín dokončení

2015