HOBBY MARKET - PHAROS Bratislava


Objednatel: Trnávka správa pozemkov a majetku s.r.o.

Lhůta výstavby: 9 měsíců

Účelem stavby HOBBY MARKETU Pharos Bratislava je vybudování pozemního objektu s prodejními a skladovacími prostory, chráněnými prostory, zpevněnými plochami, komunikací, potřebnou infrastrukturou a ostatními prvky, které budou sloužit pro provoz obchodního komplexu v rámci areálu Pharos Bratislava.

Hlavní funkcí je provozování obchodu a služeb v sortimentu stavba, dům, byt a zahrada. Doplňkovou funkcí bude i poskytování občerstvení zákazníkům.

Objekt HOBBY MARKETU je nepodsklepená jednopodlažní stavba s administrativně-sociálním dvojpodlažním blokem. Její dispoziční řešení umožňuje prodej zboží a jeho skladování ve společných prostorech. Prodejna se skládá ze tří základních prodejních částí, z hlavní prodejní haly, zahradního centra a Drive In – prodej do auta. Hlavní prodejní hala je centrálním prodejním prostorem a nachází se ve středu objektu. Z ní se dá přejít do zahradního centra i do Drive-In. Hlavní prodejní hala je přístupná hlavním vchodem, přes vstupní blok, ve kterém se nachází zádveří, hygienické zařízení pro zákazníky, samostatné hygienické zařízení pro zaměstnance a místnost stálého dozoru. Ve vstupním bloku se nachází i bistro přístupné ze společného zádveří.

Na opačné straně haly se nachází sociální a technologický blok. V sociální části 1.NP jsou situované šatny zaměstnanců, denní místnost, kanceláře, zasedací místnost a hygienické zařízení. V technologické části 2.NP jsou prostory pro umístění technologických a provozních zařízení.

Jednotlivá poschodí jsou propojená betonovým schodištěm, které pokračuje až na střechu.

Na stejné straně jako je sociálně technologický blok se nachází i prostory zásobování. Zásobovací dvůr je oplocený a uzavřený dvěma bránami.