Bytové domy Hornoměcholupská, Praha

Praha

Podrobnosti

Objekt C,D tvoří dvě nadzemní budovy propojené spojovacím krčkem v úrovni 1. a 2. PP. Tato podlaží slouží pro parkování obyvatel domu, jsou zde umístěny sklepy a technické místnosti. Podzemní podlaží jsou označena 1. PP a 2. PP.

Budova C má lichoběžníkový půdorys a je rozdělena na dvě dilatační sekce. Jižní sekce Ca má 5 nadzemních podlaží 1. NP – 5. NP. Severní sekce Cb má 13 nadzemních podlaží 1. NP – 13. NP.

Budova D je v jedné dilatační sekci, má rovněž půdorysný tvar lichoběžníku. Budova D má celkem 13 nadzemních podlaží 1. NP – 13. NP.

Polyfunkční dům C,D slouží převážně k bydlení. V obou částech se nachází celkem 119 bytů a 70 nebytových jednotek (kanceláří, např. ateliérů, apod.). Byty a ateliery jsou typů 1+KK, 2+KK, 3+KK a 4+KK.

Objednatel
CENTRAL GROUP Javorová čtvrť, a. s.

Kategorie stavby

Bytová stavba

Termín dokončení

2016