UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7, Zlín

Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati, Zlín