Výstavba budovy „G”, Technická univerzita, Liberec