GEMO zahájilo výstavbu kampusu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

06. 09.

2023

Poklepáním na základní kámen byla ve středu 6. září 2023 zahájena výstavba nové budovy Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za přítomnosti děkana Lékařské fakulty UP Milana Koláře, děkana Fakulty zdravotnických věd UP Jiřího Vévody, rektora UP Martina Procházky, senátora Lumíra Kantora, člena představenstva GEMO a.s. Ondřeje Foukala a dalších významných představitelů.

Vznikající stavbě požehnal biskup Josef Nuzík.

Nová budova v Hněvotínské ulici bude mít k dispozici aulu pro 400 osob, prostory pro praktickou výuku budoucích lékařů a zdravotníků na nejmodernějších simulátorech a také menzu pro 2000 strávníků.

 

Za podobou nového objektu stojí Ateliér Velehradský, je dispozičně řešen jako pětitrakt s učebnami po obvodu a hygienickými a komunikačními jádry ve středové části budovy. Celkový obestavěný prostor činí 38 572 m3 a celková užitková plocha 7 288 m2.

 

„Jsem přesvědčen, že nová společná budova podpoří a posílí interdisciplinární spolupráci mezi lékaři a zdravotnickými obory. Zkušenosti a znalosti z různých oborů se budou prolínat, což přinese inovace a nová řešení ve zdravotnictví,“ uvedl Jiří Vévoda, děkan Fakulty zdravotnických věd UP.

 

Novou budovu by studenti Univerzity Palackého měli po jejím dovybavení začít využívat v průběhu roku 2026. Objekt navazuje na moderní dostavbu s učebnami a laboratořemi dokončenou v roce 2013, kterou rovněž realizovalo GEMO.