Centrum Energetických a Enviromentálních Technologií otevřeno

23. 10.

2023

Jakmile přední účastníci sestavili z velkých 3D dílů maskota projektu – robota CEETe, Centrum Energetických a Enviromentálních Technologií – Explorer bylo slavnostně uvedeno do provozu. Událost se odehrála za přítomnosti vedení města Ostravy i Moravskoslezského kraje, vedení Technické univerzity Ostrava i zástupce Evropské komise. Společnost GEMO, jakožto generálního dodavatele stavby, reprezentovali svou účastí Ing. Ondřej Foukal, Ing. Dominik Procházka a Ing. Petr Kludka. Otevření podpořil osobní účastí také premiér České republiky Petr Fiala.

Slavnostní otevření nového polygonu CEETe je významným okamžikem pro celou výzkumnou komunitu, průmysl a veřejnost. Hlavním úkolem polygonu je ukázat možnosti, jak se vymanit ze závislosti na fosilních palivech s využitím moderních nízkouhlíkových technologií, a napomoci tak regionu v jeho transformaci z regionu uhelného na region moderní a energeticky soběstačný s maximální prioritou zachování kvalitního života obyvatel.

 

Moderní nízkouhlíkové technologie včetně využití energie slunce či větru, zpracování odpadu či výroby vodíku zdejší výzkumníci nejen vyvíjejí, ale rovnou i využívají v provozu, navíc pod jednou střechou a v atraktivním obalu. Výstavba objektu s fotovoltaickými panely ve fasádě i takzvanou zelenou stěnou si vyžádala zhruba 400 milionů korun. Jeho úkolem je ukázat cestu pro energetickou transformaci 21. století.

 

„Úkolem CEETe je demonstrovat funkční řetězec, jak využívat alternativní paliva a obnovitelné zdroje pro získání energie. Sluneční energii přeměňujeme s využitím fotovoltaických panelů ve fasádě a na střeše, energie z větru pomocí unikátních konceptů větrných elektráren. Ukazujeme také, jak pracovat s odpadovým hospodářstvím, jak přeměnit odpady například pomocí plazmy na užitečné formy energie a zejména, jak tyto velmi složité technologie sešít do jednoho funkčního celku s cílem energii získat, distribuovat, využít nebo uložit pro pozdější období. Nejde nám o to představit jednoho dobře hrajícího houslistu, ale sladit celý orchestr,“ uvedl ředitel CEET Stanislav Mišák. K tomu jsou podle něj potřebné nejen v tuzemsku unikátní technologie, včetně zařízení pro získávání vodíku při zplyňování odpadních paliv, ale také na míru šitý řídicí systém.