Profil společnosti

Stavební firma GEMO a.s. realizuje kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Hlavní předmět její činnosti tvoří provádění staveb občanských, průmyslových a bytových, včetně zajištění infrastruktury. Dále se zaměřuje také na projektovou a inženýrskou činnost. V r. 2013 přešla společnost na holdingové uspořádání, mj. byla založena i nová společnost GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen koncernu GEMO, zabývající se výlučně developerskou činností.

Obchodní společnost byla původně založena jako GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. již v roce 1990. Sídlo společnosti je v Olomouci, metropoli střední Moravy, její působnost však zahrnuje území celé České republiky a také Slovensko. V současné době firma disponuje cca 500 stálými zaměstnanci.

Strategie a růst firmy jsou od jejího vzniku úzce spjaty se jménem majoritního vlastníka Ing. Jaromíra Uhýrka. Od 1. ledna 2017 došlo k reorganizaci výroby vznikem tří samostatných výrobních divizí, a to Divize Čechy, Praha, Divize Morava, Slovensko a Divize specializovaných středisek. S účinností od 31.1.2018 a v souladu s přeměnou firmy na akciovou společnost bylo jmenováno nové představenstvo a dozorčí rada. Vedle zakladatele firmy Ing. Jaromíra Uhýrka, který se stal předsedou představenstva, se jeho členy stali dosavadní ředitel divize Čechy, Praha Ing. Miloslav Bouda a ředitel divize Morava a Slovensko Ing. Ondřej Foukal. Ředitelka ekonomického úseku Ing., Mgr. Jana Složilová se stala členkou dozorčí rady. Zároveň se tito členové vrcholových orgánů stali prostřednictvím společnosti MANCOOL a.s. také minoritními akcionáři společnosti GEMO a.s.

Cílem vedení firmy je dosažení dlouhodobé prosperity, rozvoje a stability celé společnosti. Samozřejmostí je zavedení a respektování norem jakosti kompatibilních s předpisy EU. GEMO a.s. je držitelem certifikátů jakosti ČSN EN ISO 9001:2016, bezpečnosti práce ČSN OHSAS 18001:2008, životního prostřední (environmentu) ČSN EN ISO 14001:2016, certifikátu 11/2017 systému certifikovaných stavebních dodavatelů dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a certifikátu informačního systému S001063.

Filozofie firmy:

Filozofie firmy je shrnuta do těchto priorit:

  1. Sledovat za všech okolností především kvalitu díla.
  2. Zkoumat neustálé potřeby a očekávání zákazníků.
  3. Splnit vždy požadavky zákazníka a snažit se i překonat jeho očekávání.
  4. Vybudovat a udržet dlouhodobé dobré vztahy se zákazníky.
  5. Jednat bezproblémově a maximálně vstřícně se všemi partnery.
  6. Založit úspěšnost firmy na tradici a trvalé prosperitě.
  7. Zajistit maximální komplexnost služeb pro zákazníka od zpracování všech stupňů projektové dokumentace přes zajištění inženýrské činnosti až po kompletní realizaci.
  8. Zaměstnávat ve firmě jen nejkvalitnější zaměstnance, kteří jsou zárukou precizně provedené práce.
  9. Maximalizovat podíl prací vysoce kvalitními vlastními pracovníky.
  10. Rozvíjet a rozšiřovat zavedený systém jakosti.