Změny ve vedení GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

S účinností od 1.ledna 2013 byly uskutečněny významné změny v managementu a řízení stavební společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. V nově vytvořené pozici výkonného ředitele byl řízením společnosti pověřen Ing. Bohumil Mach. Současně byly vytvořeny další dvě nové pozice v managementu společnosti, a to pozice finančního ředitele, kterým byl jmenován Ing. Michal Šunka a pozice ředitele úseku realizace projektů, kterým byl jmenován Ing. Martin Šumbera.

Od uvedeného data bude mít společnost pouze jednoho jednatele v osobě Ing. Jaromíra Uhýrka. Současně budou za společnost jednat další pověřené osoby na základě plných mocí udělených jednatelem, a to jmenovitě výkonný ředitel Ing. Bohumil Mach, výrobní ředitel Ing. Jiří Holotík a ředitel úseku realizace projektů Ing. Martin Šumbera.

K výše uvedeným změnám firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. přistoupila za účelem posílení managementu a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Jak uvedl Ing. Jaromír Uhýrek: „Ze své vlastní pozice budu i nadále ve společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. aktivně činný a budu se věnovat zejména rozvoji obchodní činnosti a strategickému řízení“.

V Olomouci 10. ledna 2013