Změna ve vedení firemní Divize specializovaných středisek

Představenstvo společnosti GEMO a.s. tímto oznamuje, že na základě vzájemné dohody skončil ke dni 31.12.2019 u naší firmy pracovní poměr ředitele Divize specializovaných středisek pana Ing. Michala Jemelky. Místo ředitele této firemní Divize nebude zatím obsazeno.

Jeho kompetence byly od 01.01.2020 rovnoměrně rozděleny mezi stávající ředitele teritoriálních Divizí, pana Ing. Milana Boudu a pana Ing. Ondřeje Foukala.

V Olomouci dne 31.12.2019

Za GEMO a.s.
Ing. Jaromír Uhýrek
předseda představenstva