Výstavba pěti objektů Kaskádových domů v Olomouci

Pro investora VBD Tabulový vrch realizuje firma GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. jako generální dodavatel výstavbu pěti objektů Kaskádových domů.

Prodej jednotlivých bytových jednotek zajišťuje pro VBD Tabulový vrch společnost ARTERA spol. s r.o., Sokolská 7, 779 00 Olomouc, tel./fax.: 585 426 850, e-mail: info@artera.cz.

Objekty jsou navrženy s využitím koncepce terasových obytných kaskád, které jsou autorsky chráněným systémem, spočívajícím v základním stavebnicovém prvku ve tvaru L. Poskládáním těchto prvků na sebe - a částečně za sebe - vznikají kaskády, v nich volná část je stropem spodního bytu, ale současně je terasou horního bytu. Svislou nosnou konstrukcí jsou železobetonové sloupy skeletu. Vnitřní prostor může být prakticky libovolně dělen. Byty se dají propojovat jak horizontálně, tak vertikálně. Použitý stavebnicový systém tak spojuje výhody hromadného a individuálního bydlení. Obytné kaskády vytváří pocit komfortu rodinného domu s otevřenou terasou.

Každý byt má minimálně jedno garážové stání, která jsou umístěna v dolních podlažích uvnitř objektu. Nosné základové konstrukce budou provedeny na pilotových základech. Nosná konstrukce je vytvořena kombinací železobetonových sloupů, železobetonových průvlaků a železobetonových stropních desek. Okna jsou navržena jako plastová s izolačními dvojskly.

Olomouc, 13.2.2007