Václav Klaus navštívil Plynojem Vítkovice

Ve čtvrtek 1. září 2011 v rámci své celodenní návštěvy Ostravy zavítal prezident ČR Václav Klaus do Dolní oblasti Vítkovic, kde mimo jiné obdivoval i projekt přestavby Plynojemu na víceúčelovou halu.

Hlavním důvodem příjezdu prezidenta do Ostravy bylo zahájení školního roku v nově otevírané pobočce Gymnázia a ZŠ PORG ve Vítkovicích, kterou vede jeho syn Václav Klaus mladší. V rámci svého jednodenního pobytu navštívil také ostravský magistrát, Základní školu Gen. Janka v Mariánských Horách, poobědval s místními politiky a podnikateli v hotelu Imperiál a poté se přesunul do Dolní oblasti Vítkovic a nového závodu Vítkovice Hammering.

Dolní oblast Vítkovic prochází v současnosti velkou proměnou. Václav Klaus si prohlédl staveniště v objektu Plynojemu, národní kulturní památky z roku 1921, z nějž právě probíhající přestavbou vznikne za necelý rok multifunkční centrum s kongresovým sálem a galerií. „Je to úžasná věc, že někdo rekonstruuje pro dnešek i pro budoucno, pro další generace to bude určitě neuvěřitelné dílo“, vyjádřil svůj obdiv nad návrhem architekta Josefa Pleskota, který zachová původní vzhled plynojemu a nová budova bude umístěna do jeho vnitřního prostoru. Generálním dodavatelem přestavby je stavební firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Zdroj: ČT24

V Olomouci 2.9.2011