Studenti pedagogické fakulty dostali ke startu semestru novou knihovnu

Novou knihovnu a prostory pro pět výzkumných institutů otevřela v pondělí 15. září Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Oboje najdou studenti i zaměstnanci fakulty v jedné budově pod názvem Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS) ve stávajícím areálu fakulty v ulici Poříčí 31.

Otvíralo se symbolicky, jak se na knihovnu sluší a patří. Místo stříhání pásky se zapisovalo do pamětní knihy, která bude odteď připomínat návštěvy významných hostů na fakultě. A mezi těmi,

kdo knihovně přáli do života plného spokojených čtenářů, byl i básník Vít Slíva, jenž se také stal jejím patronem.

Existence nové budovy výrazně zjednodušuje život jak studentům a dalším návštěvníkům knihovny, tak zaměstnancům institutů. Kvůli nedostatku vhodných prostor dosud obojí fungovalo ve stísněných podmínkách a například různé částí knihovny odděleně. „Realizací celého projektu se nám podařilo integrovat veškeré studijní zdroje do jednoho moderního komplexu. Studenti získali přístup k celému knižnímu fondu i k elektronickým zdrojům, mají k dispozici kolektivní studovny i dostatek počítačů pro tvorbu seminárních prací,“ uvedl ředitel projektu Jiří Němec.

Centrum vzniklo díky dotaci 140 milionů korun z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Knihovna, jejíž interiér a barevnost navrhovali studenti katedry výtvarné výchovy

pod vedením Petra Kamenického, zabírá v budově suterén, přízemí a první dvě nadzemní podlaží. Zaměstnanci fakulty se na vnitřním uspořádání budovy výrazně podíleli, což ocení také studenti

s postižením, na něž se při budování výrazně myslelo. „V knihovně mají bezbariérová pracovní místa, nevidomí se mohou orientovat podle vodicích linií a máme i seminární místnost s kulatým stolem, aby na sebe viděli neslyšící při komunikaci ve znakovém jazyce,“ sdělil proděkan fakulty Karel Pančocha a dodal, že zdi knihovny zdobí nová sbírka děl absolventů a studentů fakulty.

Zbývající dvě patra stavby patří pětici výzkumných institutů. Badatelé se v nich zabývají například výzkumem vzdělávacího obsahu, dopadem školských reforem, tím, jak dělat co nejlepší učebnice nebo jak pracovat s nadanými žáky. Snaží se také popsat příčiny šikany či vytvořit vzdělávací strategie pro sociálně znevýhodněné žáky.

Generálním dodavatelem stavby byla společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

V Olomouci 16. září 2014

Zdroj:
https://www.online.muni.cz/udalosti/4718-ke-startu-semestru-nova-knihovna
http://www.muni.cz/events/calendar/50552563