Stavba roku 2014 Olomouckého kraje - skupina GEMO získala dvě čestná uznání

Olomouc 19. 3. 2015 - Na včerejším vyhlášení šestého ročníku soutěže Stavba roku 2014 Olomouckého kraje ocenila porota dvě stavby realizované v rámci skupiny GEMO. V kategorii „Stavby určené k bydlení a rekreaci“ získal čestné uznání projekt Rezidence na Dlouhé Olomouc. V kategorii „Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor“ získal čestné uznání projekt Dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci.

Investorem bytového projektu Rezidence na Dlouhé je Rezidence na Dlouhé Olomouc, spol. s r.o., developerem je GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen koncernu GEMO a generálním dodavatelem stavební společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Investorem Slovanského gymnázia byl Olomoucký kraj a dodavatelem Sdružení pro dostavbu Slovanského gymnázia - GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., OHL ŽS, a.s.

Příprava a realizace soutěže proběhla ve spolupráci hejtmanství a Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

„Porota hodnotila u objektů architektonické vyznění díla, jeho celkový přínos, prostorové a funkční řešení a začlenění do daného prostředí. Důležitým prvkem hodnocení byl také vliv stavby na životní prostředí, vhodnost použití stavebních materiálů a v neposlední řadě vstřícné řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.“ [Zdroj: www.kr-olomoucky.cz].