Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. podpořila v čase adventu Nadaci Haimaom pro pacienty s poruchami krvetvorby

Olomouc, 3.1.2017 - Naše společnost v prosinci opět finančně podpořila Nadaci Haimaom. Nadace pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení již 19 let a my si jí ceníme za péči a pomoc, kterou svým pacientům poskytuje. Darované finanční prostředky ve výši 500 000,- Kč budou využity na zlepšení podmínek pacientů, zvyšování kvality zdravotnické péče o ně a k podpoře rozvoje programu transplantací kostní dřeně.

Nadace působí na Hemato-onkologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci a mimo výše zmiňované se zabývá také edukaci pacientů včetně jejich rodinných příslušníků. Těší nás, že i my můžeme přispět ke zlepšení nelehkých podmínek nemocných a pomáhat právě v regionu, kde sídlíme a působíme více než 26 let.

Kontakt:
Ilona Tandlerová
tandlerova@gemo.cz
Tel.: 734 172 403