Slavnostní zahájení výstavby nové budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové

Slavnostním poklepáním základního kamene zahájila Univerzita Hradec Králové výstavbu nové budovy Přírodovědecké fakulty. Slavnostního ceremoniálu, který se odehrál 6. května 2015 ve vysokoškolském areálu Na Soutoku v Hradci Králové, se zúčastnili představitelé univerzity, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a generálního zhotovitele stavby.

Výstavbou třetího objektu, jež bude součástí univerzitního kampusu, získá fakulta přes 6 000 metrů čtverečních poslucháren, kabinetů a laboratoří pro vědeckou práci a výzkumnou činnost. Kapacita budovy umožní práci více než tisícovce studentů a přibližně sto sedmdesáti zaměstnancům. „Budova nabídne moderní a technologicky náročně řešené laboratoře či sklady chemikálií, které v případě katedry biologie budou uspořádány v takzvané hygienické smyčce zabraňující kontaminaci okolního prostředí látkami používanými při experimentech,“ přibližuje děkan Přírodovědecké fakulty Pavel Trojovský.

Náklady na výstavbu nové budovy činí 345 mil. korun a náklady na vybavení interiérů, řešené dalšími samostatnými dodávkami celků mobiliáře, audiovizuální techniky a laboratorních technologií ve výši dalších 100 milionů korun, budou hrazeny ze státní dotace a částečně z vlastních zdrojů univerzity. Přírodovědecké fakultě začne dokončený objekt sloužit od září roku 2017. Součástí výstavby je také náměstí s velkou fontánou, které vznikne ve středu univerzitního areálu a jež ponese název „akademické“.

Univerzitní kampus „Na Soutoku“ tvoří dva stávající objekty sloužící Pedagogické fakultě a Fakultě informatiky a managementu, které byly postupně otevřeny v roce 1997 a 2008. Nový objekt, jehož generálním dodavatelem je GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., nemá být poslední stavbou v areálu. „Na výukové objekty naváže v budoucnu sportovní hala připravovaná jako společné zázemí pro aktivity všech hradeckých vysokých škol i veřejnosti,“ uvedl kancléř univerzity Ondřej Tikovský.

Zdroj: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Cim-zijeme/Poklep-zakladniho-kamene-Prirodovedecke-fakulty

Kontakt:
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
kancléř a tiskový mluvčí
Univerzita Hradec Králové