SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY NÁJEMNÍ „HALY G2“ V TECHNOLOGICKÉM PARKU OLOMOUC

Slavnostním vztyčením prvního sloupu nájemní haly pro lehkou výrobu a skladování o velikosti ca 10 tisíc m2, zúročila několikaměsíční působení v oblasti developmentu průmyslových nemovitostí olomoucká developerská společnost GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen koncernu GEMO.

Jedná se o první ze tří industriálních nájemních objektů o celkové rozloze 52 000 m2 nájemních prostor připravovaných v Technologickém parku Olomouc-Hněvotín, který se svými 95 ha rozvojových ploch zaujímá polohou přímo na EXITU 37 rychlostní komunikace R46 na jihozápadním okraji města Olomouce v bezprostřední blízkosti křižovatky rychlostních komunikací R46 a R35 ve směru na Brno, Ostravu a Hradec Králové.

“Realizací vlastní nájemní haly a současně i přípravou dalších dvou nájemních objektů vycházíme vstříc investorům hledajícím disponibilní moderní průmyslové nemovitosti v Olomouci a okolí. Jednotlivé požadované prostory budou na míru přizpůsobeny potřebám nájemců. Jsme připraveni rovněž nabídnout prodej pozemku, výstavbu objektu do osobního vlastnictví či dlouhodobého pronájmu,” říká Ing. Bohumil Mach, ředitel společnosti GEMO DEVELOPMENT.

„Osobně vnímám rozhodnutí o výstavbě vlastní nájemní haly jako strategický krok pro celý koncern GEMO. Technologický park Olomouc-Hněvotín, tímto posiluje svou pozici na mapě průmyslových nemovitostí České republiky. Strategická poloha, velká rozloha, komplexní vybavení inženýrskými sítěmi, disponibilní kvalifikovaná pracovní síla a rozsáhlé portfolio asistenčních služeb pro investory předurčuje park mezi nejatraktivnější lokality na Moravě,“ doplňuje Ing. Šárka Havlíčková, Ph.D, manažerka projektu.

„Park má obrovský potenciál nejen pro výrobní a logistické společnosti, ale také výzkumná a vývojová střediska. Dlouhodobě v Olomouci neexistují volné moderní průmyslové prostory. Park tedy nabízí vhodné řešení pro vyplnění díry na trhu a zároveň může nabídnout zajímavou alternativu k průmyslovým nemovitostem v Brně. Dá se očekávat, že se park stane investičním impulsem pro firmy, které vytvoří nové pracovní místa v tomto kraji,” dodává Jaroslav Kaizr.

Dokončení stavby je naplánováno na konec května 2014. Halový objekt byl navržen s důrazem na maximální flexibilitu a efektivnost tak, aby vnitřní dispozice mohly být průběžně upravovány a dovybaveny dle požadavků jednotlivých nájemců. V nabídce jsou nájemní jednotky již od 1 250m2.

Investorům je v současnosti v rámci tzv. I. etapy Technologického parku Olomouc-Hněvotín k dispozici dalších 300 000m2 pozemků, které jsou kompletně napojeny na veškeré inženýrské sítě a potřebnou dopravní infrastrukturu. Zde mohou být pro klienty realizovány záměry built-to-own i built-to-suit. K dispozici jsou pozemky o velikosti od 5 000m2.

V areálu Technologického parku Olomouc byly dosud dokončeny záměry společností VOLVO Truck Czech s.r.o., Jungheinrich (ČR), s.r.o., EverLift spol. s r.o. a GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Probíhají další práce na rozvoji lokality.

Kontakt pro bližší informace:
Ing. Šárka Havlíčková, Ph.D.
manažer developerských projektů
GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen koncernu GEMO
Tel.: +420 602 288 575 / havlickova@gemo.cz

Více informací o Technologickém parku Olomouc-Hněvotín a o společnosti GEMO OLOMOUC naleznete na webových stránkách www.tpoh.cz a www.gemo.cz.

O developerovi

Společnost GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen koncernu GEMO, oficiálně vznikla dne 1.11.2013 zápisem do obchodního rejstříku. Pod vedením výkonného ředitele Ing. Bohumila Macha a spolu se stávajícím týmem pracovníků přímo navazuje na dosavadní vlastní developerské aktivity společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Kromě developmentu Technologického parku Olomouc-Hněvotín dále provádí development komerčních objektů v rámci Retail Parku Haná a Rezidence Nová Karolina Ostrava a development bytových projektů „Rezidence Na Dlouhé“ v Olomouci (www.rezidence-nadlouhe.cz) a Rezidence Nová Karolina Ostrava (www.rezidence-novakarolina.cz).

V Olomouci 8. 11. 2013